Stichting Phileo wordt per 1 Juni 2021 opgeheven

iedereen die ons in het verleden geholpen, gesteund heeft, héél hartelijk bedankt!

OVER PHILEO

Wij willen hiermee uitdrukken dat we vanuit de liefde van Christus willen handelen, om om te zien naar mensen in Polen die wat hulp kunnen gebruiken.​

Dit doen we vanuit de relatie die we hebben opgebouwd met kerken en mensen in Polen zelf, zodat de hulp gecontinueerd kan worden wanneer wij weer terug zijn naar Nederland.

De hulp die we proberen te verzorgen kan van alles zijn. Van eten en kleding tot zorg en gezelschap tot verzin het maar. We doen ons best om te voorzien in wat binnen onze mogelijkheden ligt.

In elk geval proberen we te helpen vanuit een relatie omdat we geloven dat dit uiteindelijk beter is. Dit kan een relatie met St. Phileo zijn (waar mogelijk), maar ook een relatie met mensen die wij daar kennen.