Kerstpakketten actie 2016 Polen

Dit jaar gingen we opnieuw naar Polen om arme Poolse mensen en kinderen een kerstpakket te schenken. Deze keer ging het wat anders dan voorheen omdat een andere kerk ons werk kopieert in één dorp. Daardoor worden de kinder pakketten voor dit dorp nu door hen verzorgd. (wij leveren nog maar 10 stuks)
Wij konden dus nu ook pakketten aan kinderen geven in een dorp dat een stukje verderop ligt 🙂
Dit evenement werd omkleed met muziek van een populaire christelijke Poolse rapper ARCI.

15443255_1708986302749817_7101721401889830244_o 15540882_1708986559416458_8387736704353429042_o

Doordat we dit jaar meer pakketten konden uitdelen kregen 164 kinderen een kerst pakket. Eerst dacht men dat het lastig was zoveel arme kinderen te vinden, want in het andere (kleinere) dorp verzorgden we er maar 50 of zo. Na opvraag bij de sociale dienst bleken er meer dan 250 kinderen te zijn die voldeden aan de kwalificatie van de lokale overheid ‘zeer arm’…. We hadden dus niet eens genoeg ondanks onze verdubbeling ;-(
Na veel wikken en wegen hebben de Polen besloten dat de jongste groep kinderen zou afvallen. Die realiseren het zich immers het minst. Daardoor kwamen we dus op zo’n 160 kinderen uit.

15418568_1708986886083092_3996691946183880672_o img_2901

Het feest was een groot succes. De boodschap van de rapper was helder en kwam goed over. Kinderen en volwassenen vonden het leuk. Sommige volwassenen gaven aan dat dit het eerste concert was dat ze in hun leven meemaakten…. Zelf konden we ook nog een boodschap meegeven aan iedereen in de zaal (zo’n 250-300 mensen)

Zaterdag mochten we weer voedsel pakketten uitdelen in Swierzawa bij de mensen thuis. Doordat we ook hier meer pakketten konden verdelen kwamen we opnieuw bij nieuwe mensen thuis. Doordat we maar met een klein groepje waren, en mensen emotioneel waren hebben we dit jaar niet veel foto’s kunnen maken helaas.

img_2903 

Verschillende (oudere) mensen gaven aan dat dit voor het eerst in hun leven was dat ze zomaar iets kregen van iemand zonder dat er voorwaarden aan verbonden waren. Dat vonden ze heel bijzonder. Zeker omdat dit helemaal uit NL kwam, en dat we dit persoonlijk kwamen brengen.
Ook de handgemaakte kerstkaarten met kerstboodschap in het Pools werd zeer gewaardeerd.

img_2907 img_2908

Hoewel er dus tranen van vreugde waren, was er soms ook verdriet. Zo kwamen we bij een oudere meneer (tegen de 90) die we al een aantal jaren zo’n pakket brachten. Deze bleek 3 soorten kanker te hebben en was naar huis gestuurd om te sterven. Wij hebben hem dus nog mogen ontmoeten. We hebben hem gezalfd en met hem gebeden.
Al met al was de impact weer groot in het dorp waar iedereen al weer op de hoogte was van onze komst en deze actie.

Begin 2017 zal met een deel van het geld ook nog een kinderevenement georganiseerd worden in dit dorp.

Op zondag bezochten we twee kerkdiensten. In beide mocht Björn spreken. De boodschap werd goed ontvangen, en daarna konden we in beide diensten bidden met enkele zieken.

photo175216038859876451 photo175216038859876452

Nieuw was dat in het kleinste kerk de prediking via de live-stream op internet werd uitgezonden. Dit zodat mensen die in problemen kunnen komen wanneer ze naar een Pinkstergemeente gaan i.p.v. de katholieke kerk de dienst toch kunnen volgen op deze manier.

Volgend jaar gaan we opnieuw. Wanneer u nu al wilt bijdragen kunt u uw bijdrage overmaken ov.v. ‘Kerstactie 2017’. Wilt u ook mee naar Polen om bij deze actie aanwezig te zijn? Geef u dan op via bjorn @ phileo . nu
De reis zal zijn van donderdag 14 t/m maandag 18 december 2017 op basis van eigen kosten.