Meehelpen

Als stichting zijn wij natuurlijk helemaal afhankelijk van mensen die ons willen helpen. Niet alleen financieel, maar ook op andere manieren. Hieronder staan een aantal manieren beschreven waarmee u ons kunt helpen. Wilt u ons helpen op een andere manier dan hier beschreven? Laat het ons weten, en neem even contact met ons op!

Doneren

U kunt ons fantastisch helpen door geld te doneren aan de stichting. Met dit geld kunnen we projecten financieren in Polen.

De stichting zelf maakt maar héél weinig kosten, welke we vaak nog zelf betalen.

Daardoor gaat vrijwel al het geld dat we ontvangen ook echt naar de doelen waarvoor het gegeven is.

U kunt ons helpen met eenmalige giften, of periodieke. U kunt geld doneren aan de stichting zonder bestemming te kiezen, of u kunt in de omschrijving aangeven voor welk specifiek project u geeft.

De stichting is geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat uw giften dus aftrekbaar zijn voor de belasting.

Naast doneren van geld is het soms ook mogelijk spullen te doneren. Wanneer u dat wilt neem dan eerst even contact met ons op.

Meestal kunnen we wel een bestemming vinden voor de spullen, omdat men in Polen vrijwel alles wel kan gebruiken. Echter soms zijn de transportkosten niet op te brengen, of overstijgen de waarde van de gedoneerde goederen, waardoor ze goedkoper in Polen zelf aangekocht kunnen worden. Daardoor kunnen we dus helaas niet altijd alles aannemen. Samen met u zullen we dit dus per geval bekijken.

(Kijkt u s.v.p. onder ‘Contact’ in het menu voor de bank gegevens )

Gebed

Voor ons werk is gebed onmisbaar! Niet alleen voor iedere trip, maar ook voor de afzonderlijke projecten het hele jaar door.

Graag willen we u dan ook oproepen om met ons mee te bidden!

We zullen in een later stadium de specifieke gebedspunten in onze nieuwsbrieven gaan delen.

Vrijwilliger

De stichting kent geen personeel of betaalde krachten, en bestaat dus volledig uit vrijwilligers.

Dit zijn mensen die meehelpen aan de bestuurlijke kant, en deze helpen dus het hele jaar. Ook zijn er mensen die één of meerdere keren mee gaan op een reis naar Polen. Dit zijn vrijwilligers voor alleen die periode.

Ook aan de Poolse kant zijn er mensen uit de diverse kerken die ons helpen om te helpen. Ook deze mensen moeten we vooral niet vergeten. Denk bijvoorbeeld aan alle vertalers, de voorgangers van de kerken die van alles regelen en alle mensen die ons helpen bij bijvoorbeeld de outreaches.

Wilt u ook helpen? Laat het ons weten, en bekijk bij de projecten en in de nieuwsbrieven waar we behoefte aan hebben.

We willen ook graag een lijst aanleggen van mensen die ons incidenteel willen helpen met specifieke vaardigheden of kennis. Bijvoorbeeld bouwvakkers, advocaten, doktoren, (schuld)hulpverleners, fondsen wervers, etc.

Wilt u ons (af-en-toe) helpen? Laat het ons weten!

(deze oproep is niet bedoeld voor acquisitie)

Zendingsproject adopteren

Veel kerken hebben een vast zendingsdoel welke ze het hele jaar steunen, en hier hun zendingsbudget aan besteden. Dat is fantastisch!

Er zijn echter ook veel (kleine) kerken die nog niet zo’n doel hebben, of juist meerdere projecten ondersteunen.

Voor al die kerken bestaat de mogelijkheid om het werk van Stichting Phileo als zendingsdoel te kiezen.

Momenteel hebben we vanwege de beperkte middelen slechts enkele projecten in Polen. Wanneer echter meer middelen beschikbaar komen, kunnen we ook het aantal projecten uitbreiden, of binnen de projecten meer gaan doen.

Een zendingsdoel in Polen heeft een aantal positieve kenmerken;

  • Het is relatief dichtbij. U kunt er dus vrij gemakkelijk met een groep uit uw kerk/organisatie naartoe.
  • De mensen zijn super aardig en gastvrij. Als u er eenmaal geweest bent, willen de meeste mensen er weer terug komen.
  • U ziet met eigen ogen wat er met uw geld gebeurt, of wat uw hulp teweeg brengt.
  • Uw hulp is hard nodig
  • U kunt een relatie opbouwen met het project.

Voor de toekomst hebben we nog een aantal ideeën voor nieuwe projecten. Hiervoor zijn nu alleen nog te weinig middelen beschikbaar. Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie en/of de mogelijkheden te bespreken.