Nieuws

Opheffing Stichting Phileo

Beste Phileo supporter/geïnteresseerde,

 

10 jaar alweer wordt er zendingswerk gedaan in Polen, en helpen we armen.

De laatste 5-6 jaar als stichting Phileo.

Helaas gaat het de laatste jaren financieel steeds slechter. De laatste 2-3 jaar wordt vrijwel alles betaald door de bestuursleden zelf.

Uitzondering daarop is de kerstactie waar nog wel wat mensen kerstpakketten sponsorden, maar ook dat loopt sterk terug.

 

Nu is het ook zo dat het aantal activiteiten dat we in Polen deden afneemt. Niet alleen door gebrek aan geld, maar ook omdat de Polen de activiteiten waar we hen mee geholpen hebben nu zélf doen. En dát was ook steeds ons doel. We wilden niet af en toe iets in Polen doen, maar juiste de Polen leren en helpen om het zélf te doen.

Dat stuk is zeer goed gelukt!

Evangeliseren doet men nu zelf, men is maandelijks op straat, evangeliseert, geeft daklozen en armen te eten etc.

Ook de kerstactie wordt deels door henzelf overgenomen.

Zomer acties houdt men ook zelf, al dan niet met hulp van groepen uit Amerika.

We hebben deuren geopend naar de scholen die eerder gesloten waren. In de plaatsen wordt positiever gesproken over de kerken waar we mee samen werkten omdat iedere keer weer belangeloos hulp werd geboden aan de bevolking en gratis zaken werden aangeboden.

 

Er is meer, maar we kunnen niet alles hier benoemen.

Helaas zijn er ook zaken die niet gelukt zijn, vooral door gebrek aan structurele inkomsten.

Wie weet gaan de Polen er zelf ook ooit nog in slagen om dat voor elkaar te krijgen.

 

Waarom vertellen we dit allemaal?

Na lang wikken en wegen hebben we besloten om de stichting op te heffen.

Er is nauwelijks belangstelling vanuit kerken of mensen buiten het bestuur om deel te nemen. Financiën komen ook vrijwel helemaal vanuit het bestuur.

Al met al heeft het hebben van de stichting geen toegevoegde waarde meer. Het kost alleen maar tijd, geld en energie om te voldoen aan alle eisen, bijhouden van de website, de bankkosten, de belastingregels etc.

 

Dus per 1 juni houdt Stichting Phileo op te bestaan.

Wellicht gaan wij zelf nog dingen doen in Polen op persoonlijke titel, maar niet meer georganiseerd.

 

We willen u als supporter/deelnemer/sponsor/bidder/geïnteresseerde héél hartelijk bedanken voor alle steun, hulp, deelname etc!

Zonder uw hulp was het niet mogelijk geweest te helpen.

 

We wensen u allemaal veel zegen toe!

 

PS de Website zal nog enige tijd online staan, maar er komen geen nieuwe dingen meer bij.

Over enige tijd zullen we deze ook verwijderen.