OVER PHILEO

De naam van onze stichting is ‘Stichting Phileo’. Phileo is een Grieks woord dat voorkomt in de bijbel in verbinding met het woord ‘liefde’. Het woord betekent ongeveer hetzelfde als ‘Agape’ wat staat voor de onvoorwaardelijke liefde van God. Phileo liefde wordt over het algemeen meer gezien als de onderlinge liefde tussen christenen. Dus eigenlijk de broederliefde in een relatie tussen christenen gevoed vanuit de liefde die Christus ons schenkt.

Wij willen hiermee uitdrukken dat we vanuit de liefde van Christus willen handelen, om om te zien naar mensen in Polen die wat hulp kunnen gebruiken.

Dit doen we vanuit de relatie die we hebben opgebouwd met kerken en mensen in Polen zelf, zodat de hulp gecontinueerd kan worden wanneer wij weer terug zijn naar Nederland.

De hulp die we proberen te verzorgen kan van alles zijn. Van eten en kleding tot zorg en gezelschap tot verzin het maar. We doen ons best om te voorzien in wat binnen onze mogelijkheden ligt.

In elk geval proberen we te helpen vanuit een relatie omdat we geloven dat dit uiteindelijk beter is. Dit kan een relatie met ons zelf zijn (waar mogelijk), maar ook een relatie met mensen die wij daar kennen.

Het bestuur van de stichting Phileo

Het formele bestuur van de stichting Phileo bestaat uit 3 leden.

Deze hebben elk een eigen juridische rol, te weten voorzitter, penningmeester en secretaris.

Björn Christoffersen
Voorzitter

Björn is al vanaf 2010 betrokken bij het werk in Polen. Daardoor komt hij gemiddeld zo’n 2-3 keer per jaar in Polen. Hij is degene die meestal de leiding heeft bij de diverse reizen, en is aanspreekpunt in Polen en in Nederland.

Hans Veen
Penningmeester

Hans is betrokken bij het werk in Polen sinds 2011. Hij is daar een aantal keer geweest.
Als penningmeester zorgt hij ervoor dat alle fondsen van de stichting terecht komen bij de juiste projecten, en dat de boekhouding op een juiste manier gedaan wordt.

Geanne van de Vrie-Stellingwerff
Secretaris

Geanne is betrokken bij het werk in Polen sinds 2011. Ze is daar een aantal keer geweest.
Als secretaris draagt ze zorg voor de administratieve taken, en verzorgt informatie aanvragen van mensen.

Het bestuur van de stichting is aangesteld voor onbepaalde tijd.
De leden van het bestuur zijn allemaal actief lid in drie verschillende kerken.
Op deze manier proberen we de invloed van één enkele kerk zoveel mogelijk te neutraliseren, en zo onafhankelijk mogelijk te zijn.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit 6 leden.
Dit zijn de eerder genoemde 3 formele bestuurders met hun partners.

Beloningen en onkostenvergoedingen

Het bestuur en vrijwilligers van de stichting Phileo krijgen géén vergoeding voor hun diensten.

Ze doen dit werk volledig vrijwillig en verwachten daar niets voor terug.

Ook worden er in principe geen onkosten vergoed voor reizen naar Polen.

Dit wordt door alle vrijwilligers persoonlijk bekostigd, of door de groep gedragen.

Op deze manier gaat er een zo groot mogelijk deel van alle giften ook werkelijk naar het goede doel. Het streven is 100%.

De kosten die gemaakt worden om de stichting draaiend te houden, worden in het begin gedragen door de bestuur leden zelf middels giften aan de stichting.

We zoeken nog sponsors die deze kosten samen met ons willen dragen. Op deze wijze wordt ook door deze kosten niets van de giften anders besteedt dan waarvoor de gift gegeven is.