FINANCIEN 2016

Hieronder vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van moment van oprichting (December 2015) t/m 31 December 2016.

Overzicht Baten & Lasten 

      
   2016  
Baten Bedrag % 
      
Giften Projecten 15.376,45 86 
Giften eenmalig € 550,00 3 
Giften maandelijks € 2.038,21 11 
Totaal Giften  € 17.964,66100 
      
      
      
      
      
   2016  
Lasten Bedrag % 
      
Kosten Projecten 14.244,18 79 
Oprichtingskosten € 394,85 2 
Website € 725,06 4 
Verzekering € 95,52 1 
OHV € 85,75 0 
Bankkosten € 156,84 1 
res. Jeugdkamp € 300,00 2 
res. Aankoop kerk. € 1.000,00 6 
res. Vj Outreach € 962,46 5 
      
Totaal Lasten  € 17.964,66100
    
Projecten2016InkomstenUitgaven 
     
Mission trip 2.500,002.178,86 
Project Jeugdwerk 1.500,001.500,00 
Project zomer 8.070,007.340,32 
Project Kerst 2016 3.306,453.225,00 
  15.376,4514.244,18 
     
     
Projecten2017InkomstenUitgaven 
Reservering aankoop kerk  1.000,00 
Reservering jeugdkamp  300,00 
Reservering vj. Outreach  962,46 
   2.262,46
BALANS PER
31-12-2016
    
     
   2016 
  Debet Credit
     
Bank 2.262,46  
     
Reservering voorjaars outreach   962,46
Reservering jeugdkamp   300,00
Reservering aankoop kerk   1.000,00
     
TOTAAL 2.262,46 2.262,46