Financien 2017

Hieronder vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van stichting Phileo over 2017.

Overzicht Baten & Lasten 

      
   2017  
Baten Bedrag % 
      
Giften Projecten € 6732,00 65 
Giften eenmalig € 2050,00 20 
Giften maandelijks € 1525,00 15 
Totaal Giften € 10307,00 100 
      
      
      
      
      
   2017  
Lasten Bedrag % 
      
Kosten Projecten € 6587,00 64 
Reserveringen Projecten € 3332,00  32 
Website € 29,00 0 
Verzekering € 169,00 2 
Bankkosten   € 190,00 2 
Totaal Lasten    € 10307,00  100 
    
Projecten2017InkomstenUitgaven 
     
Mission trip € 2.620,00€ 708,00 
Project Jeugdwerk € 1.650,00€ 1.500,00 
Project zomer € 00,00€ 431,00 
Project Kerst 2017 € 2462,00€ 3.948,00 
  € 6732,00€ 6587,00 
     
     
Reserveringen Projecten2018InkomstenUitgaven 
Reservering kerst 2018  € 1832,00 
Reservering jeugdwerk  € 1500,00 
   € 3332,00 
    
BALANS PER
31-12-2017
    
     
   2017 
  Debet Credit
     
Bank € 4594,00  
     
Reservering acute noodhulp   € 1262,00
Reservering jeugdwerk 2018   € 1500,00
Reservering kerst outreach 2018   € 1832,00
     
TOTAAL € 4594,00 € 4594,00