Financien 2020

Hieronder vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van stichting Phileo over 2020.

Overzicht Baten & Lasten 

      
   2020  
Baten Bedrag % 
      
Giften Projecten € 635,00 22 
Giften eenmalig € 00,00 00 
Giften maandelijks € 2240,00 78 
Totaal Giften € 2875,00 100 
      
      
      
      
      
   2020  
Lasten Bedrag % 
      
Kosten Projecten € 2900,00 93 
 Verzekering  € 115,00  2 
 Bankkosten   € 199,00  3 
 Website  € 98,00  2 
 Totaal Lasten  € 3312,00  100 
      
    
Projecten2020InkomstenUitgaven 
     
Mission zomer jeugdkamp € 0,00€ 0,00 
Project Jeugdwerk € 875,00€ 900,00 
Project zomer € 0,00€ 0,00 
Project Kerst 2020 € 2000,00€ 2000,00 
  € 2875,00€ 2900,00 
     
Reserveringen Projecten2021InkomstenUitgaven 
     
Reservering kerst 2021  € 600,00 
Reservering jeugdwerk  € 661,00 
Reservering acute noodhulp  € 600,00 
    € 1861,00
BALANS PER
31-12-2020
    
     
   2020 
  Debet Credit
     
Bank € 1861,00  
     
Reservering acute noodhulp   € 600,00
Reservering jeugdwerk 2020   € 661,00
Reservering kerst outreach 2020   € 600,00
     
TOTAAL € 1861,00 € 1861,00