Financien 2019

Hieronder vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van stichting Phileo over 2019.

Overzicht Baten & Lasten 

      
   2019  
Baten Bedrag % 
      
Giften Projecten € 4078,00 62 
Giften eenmalig € 00,00 00 
Giften maandelijks € 2460,00 38 
Totaal Giften € 6538,00 100 
      
      
      
      
      
   2019  
Lasten Bedrag % 
      
Kosten Projecten € 5597,00 94 
 Verzekering  € 169,00  3 
 Bankkosten   € 196,00  3 
Totaal Lasten    € 5962,00   100 
      
      
    
Projecten2019InkomstenUitgaven 
     
Mission zomer jeugdkamp € 0,00€ 250,00 
Project Jeugdwerk € 1800,00€ 1.800,00 
Project zomer € 0,00€ 0,00 
Project Kerst 2019 € 2278,00€ 3547,00 
  € 4078,00€ 5597,00 
     
Reserveringen Projecten2020InkomstenUitgaven 
     
Reservering kerst 2020  € 1500,00 
Reservering jeugdwerk  € 500,00 
Reservering acute noodhulp  € 298,00 
    € 2298,00
BALANS PER
31-12-2019
    
     
   2019 
  Debet Credit
     
Bank € 2298,00  
     
Reservering acute noodhulp   € 298,00
Reservering jeugdwerk 2020   € 500,00
Reservering kerst outreach 2020   € 1500,00
     
TOTAAL € 2298,00 € 2298,00