Financien 2018

Hieronder vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van stichting Phileo over 2018.

Overzicht Baten & Lasten 

      
   2018  
Baten Bedrag % 
      
Giften Projecten € 1440,00 40 
Giften eenmalig € 0,00 0 
Giften maandelijks € 2190,00 60 
Totaal Giften € 3630,00 100 
      
      
      
      
      
   2018  
Lasten Bedrag % 
      
Kosten Projecten € 5727,00 88 
 Mission Trip € 0,00  0 
Website € 400,00 6 
Verzekering € 183,00 3 
Bankkosten   € 193,00 3 
Totaal Lasten    € 6503,00  100 
    

 

Projecten2018InkomstenUitgaven 
     
Mission trip € 290,00€ 0,00 
Project Jeugdwerk € 1.650,00€ 1.650,00 
Project zomer € 250,00€ 250,00 
Project Kerst 2018 € 1440,00€ 3.827,00 
  € 3630,00€ 5727,00 
     
     
Reserveringen Projecten2019InkomstenUitgaven 
Reservering kerst 2019  € 1000,00 
Reservering jeugdwerk  € 650,00 
   € 1650,00 
    
BALANS PER
31-12-2018
    
     
   2018 
  Debet Credit
     
Bank € 1722,00  
     
Reservering acute noodhulp   € 72,00
Reservering jeugdwerk 2019   € 650,00
Reservering kerst outreach 2019   € 1000,00
     
TOTAAL € 1722,00 € 1722,00