Registraties

Stichting Phileo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Almere onder nummer 64705021.

Het RSIN inschrijfnummer is 855789992 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatie Nummer)

U kunt stichting Phileo ook terugvinden in het ANBI register van de belastingdienst.